O NAS


Jako grupa Przygarnij Kota działamy bezinteresownie na rzecz bezdomnych kotów we Wrocławiu od 2012. Natomiast fundację założyłyśmy 20.10.2016. Nie mamy pracowników, działamy wolonatryjnie (bezpłatnie), poświęcając kotom każdą wolną chwilę. Zajmujemy się głównie opieką nad dużym stadem wolno-żyjących kotów na ul. Kurkowej i Łowieckiej (teren Elektrociepłowni). Codziennie karmimy, na bieżąco kastrujemy i w miarę potrzeby leczymy. Niestety tych kotów jest tak dużo, że to trochę walka z wiatrakami, gdyż na teren Elektrociepłowni wejść nie możemy, zatem widzimy tylko te koty, które przychodzą na karmienie przy płocie. Dlatego co jakiś czas pojawiają się dla nas nowe mordki. Oswojonym, dorosłym kotom oraz wszystkim kociakom szukamy domów. Czasem działamy również w innych rejonach Wrocławia oraz w miarę możliwości reagujemy na zgłoszenia kotów w potrzebie. Projektujemy także ulotki edukacyjne, głównie dotyczące prawidłowego żywienia oraz bezpieczeństwa kotów w naszych domach.

KAMILA
Zarząd

Od dziecka fascynowały mnie koty i dosyć szybko zrozumiałam, że koci świat nie jest tak kolorowy jakim pokazują go pocztówki ze słodkimi kociakami, które namiętnie zbierałam. Długo nie wiedziałam co mogę robić, aby pomagać, ale tak realnie, fizycznie i namacalnie. W lipcu 2012 stworzyłam stronę przygarnijkota.pl i z każdym rokiem angażowałam się coraz bardziej. Aktualnie:
* zarządzam stroną i facebookiem (ogłoszenia, zbiórki, mejle, wiadomości, komentarze);
* prowadzę Dom Tymczasowy (mam w domu koty do adopcji);
* dokarmiam 3x w tygodniu koty z Kurkowej i Łowieckiej;
* fotografuję koty w domach tymczasowych;
* projektuję ulotki i plakaty.

W domu mam na stałę dwa koty: Stefana i Figę.

MARTA C.

Działam od wielu, wielu lat kastrując i lecząc napotkane kocie biedy. Poznałam się z Kamilą w schronisku w 2013 roku i tak zaczęła się nasza współpraca. Nie potrafię przejść obojętnie obok kota w potrzebie. Nie ważne czy dorosły, czy kociak, czy ładny, czy brzydki, czy oswojony czy dziki. Każdy zasługuje na otrzymanie pomocy, szczególnie weterynaryjnej. To mój świat, to moje życie i nie wyobrażam sobie, abym mogła robić coś innego. Po to się chyba urodziłam. Jestem Domem Tymczasowym głównie dla kotów złapanych na kastrację lub wymagających leczenia. Dokarmiam też regularnie duże stado kotów na Kowalach, wysypując tam jednorazowo min 10kg suchej karmy.

W domu mam na stałe trzy koty (Lakiego, Pusię i Dzidzkę) oraz sunię Funię.

WOLONTARIUSZE


ALICJA
Dom Tymczasowy
WERONIKA
dokarmia koty z Kurkowej (z doskoku)
AGATA i ROBERT (od 20.07.2017)
Dokarmiają koty z Kurkowej (1x tydz)

SARA (od 06.08.2017)
dokarmia koty z Kurkowej (1x tydz)
JACEK (od 29.08.2017)
dokarmia koty z Kurkowej (1x tydz)
Agnieszka (od 06.09.2017)
dokarmia koty z Kurkowej (1x tydz)

MARTA W.
Tymczasowo nieaktywna
JUSTYNA
Dom Tymczasowy


Wszyscy działamy na zasadzie wolontariatu, czyli bezpłatnie.






Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. Integracja społeczności lokalnej Wrocławia i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności
a. Prowadzenie działalności adopcyjnej.
b. Leczenie i opieka nad zwierzętami, które uległy wypadkom lub z innych przyczyn ich życie jest zagrożone oraz przywracanie ich środowisku naturalnemu, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
f. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
g. Budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz innych placówek służących udzielaniu pomocy zwierzętom i ograniczaniu bezdomności zwierząt.

2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.


1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.